FAG轴承 FAG轴承官网 FAG官网

德国舍弗勒轴承经销商FAG轴承|INA轴承|代理|经销|批发|售后|交期短|全国快速发货
全国咨询热线:13162879555
型号查询
新型号 品牌 类型 内径 外径 厚度

型号查询 X

您的位置:首页  »  轴承库  »  推力圆柱滚子轴承
推力圆柱滚子轴承
新型号 旧型号 品牌 内径 外径 厚度 类型
89317 - INA 85 150 39 推力圆柱滚子轴承
89324 - INA 120 210 54 推力圆柱滚子轴承
89424 - INA 120 250 78 推力圆柱滚子轴承
81126TN - INA 130 170 30 推力圆柱滚子轴承
81226TN - INA 130 190 45 推力圆柱滚子轴承
89326 - INA 130 225 58 推力圆柱滚子轴承
89426 - INA 130 270 85 推力圆柱滚子轴承
81128TN - INA 140 180 31 推力圆柱滚子轴承
81228 - INA 140 200 46 推力圆柱滚子轴承
89328 - INA 140 240 60 推力圆柱滚子轴承
89428 - INA 140 280 85 推力圆柱滚子轴承
81130TN - INA 150 190 31 推力圆柱滚子轴承
81230 - INA 150 215 50 推力圆柱滚子轴承
89330 - INA 150 250 60 推力圆柱滚子轴承
89430 - INA 150 300 90 推力圆柱滚子轴承
81132TN - INA 160 200 31 推力圆柱滚子轴承
81232 - INA 160 225 51 推力圆柱滚子轴承
89432 - INA 160 320 95 推力圆柱滚子轴承
81134TN - INA 170 215 34 推力圆柱滚子轴承
81234 - INA 170 240 55 推力圆柱滚子轴承
89434 - INA 170 340 103 推力圆柱滚子轴承
81136 - INA 180 225 34 推力圆柱滚子轴承
81236 - INA 180 250 56 推力圆柱滚子轴承
89436 - INA 180 360 109 推力圆柱滚子轴承
81138 - INA 190 240 37 推力圆柱滚子轴承
81238 - INA 190 270 62 推力圆柱滚子轴承
89438 - INA 190 380 115 推力圆柱滚子轴承
81140 - INA 200 250 37 推力圆柱滚子轴承
81240 - INA 200 280 62 推力圆柱滚子轴承
89440 - INA 200 400 122 推力圆柱滚子轴承
81144 - INA 220 270 37 推力圆柱滚子轴承
81244 - INA 220 300 63 推力圆柱滚子轴承
89444 - INA 220 420 122 推力圆柱滚子轴承
81148 - INA 240 300 45 推力圆柱滚子轴承
81248 - INA 240 340 78 推力圆柱滚子轴承
89448 - INA 240 440 122 推力圆柱滚子轴承
81152 - INA 260 320 45 推力圆柱滚子轴承
81252 - INA 260 360 79 推力圆柱滚子轴承
89452 - INA 260 480 132 推力圆柱滚子轴承
81156 - INA 280 350 53 推力圆柱滚子轴承
81256 - INA 280 380 80 推力圆柱滚子轴承
89456 - INA 280 520 145 推力圆柱滚子轴承
81160 - INA 300 380 62 推力圆柱滚子轴承
81260 - INA 300 420 95 推力圆柱滚子轴承
89460 - INA 300 540 145 推力圆柱滚子轴承
81164 - INA 320 400 63 推力圆柱滚子轴承
89464 - INA 320 580 155 推力圆柱滚子轴承
89417 - INA 85 180 58 推力圆柱滚子轴承
81118TN - INA 90 120 22 推力圆柱滚子轴承
81218TN - INA 90 135 35 推力圆柱滚子轴承
在线客服
联系方式

热线电话

13162879555

上班时间

周一到周五

二维码
线